Aveți întrebări? Scrieți-ne la
info@ovinshop.ro

Coș(0)

Închide

În coș nu aveți articole

Termeni și condiții

Societatea comercială Czech Wool company s.r.o.
cu sediul în Zahradní 1297, 763 02  Zlín
Cod Unic de Înregistrare: 03922391
înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul regional din Brno, număr dosar C 87406 
pentru vânzarea produselor prin intermediul magazinului online situat la adresa 

 

 1. Dispoziții introductive
 2. Cont de utilizator
 3. Încheierea contractului de cumpărare
 4. Prețul produselor și condițiile de plată
 5. Retragere din contractul de cumpărate
 6. Transportul și livrarea produselor
 7. Răspunderea pentru defecte
 8. Alte drepturi și obligații ale părților contractante
 9. Protecția datelor personale și trimiterea mesajelor comerciale
 10. Trimiterea mesajelor comerciale și stocarea de cookies
 11. Livrarea
 12. Dispoziții finale

 

 

1. Dispoziții introductive

 

1.1. Acești Termeni și condiții (în continuare numai „Termeni și condiții“) ai societății comerciale Czech Wool company s.r.o., cu sediul în Zahradní 1297, 763 02  Zlín, Cod Unic de Înregistrare: 03922391, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul regional din Brno, număr dosar C 87406 (în continuare numai „vânzător“) reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante apărute în legătură sau pe baza contractului de cumpărare (în continuare numai „contractul de cumpărare“) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică sau juridică (în continuare numai „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este administrat de vânzător prin internet la adresa www.ovinshop.ro (în continuare numai „pagina web“), și aceasta prin intermediul interfeței paginii web (în continuare numai „ interfața web a magazinului”).

1.2. Termenii și condițiile nu se aplică cazurilor în care o persoană care intenționează să cumpere produse de la un vânzător este o persoană juridică sau persoană care comandă produse în cadrul activității profesionale independente. 

1.3. În contractul de cumpărare se pot negocia dispozițiile de derogare de la Termeni și condiții. Dispozițiile distinctive din contractul de cumpărare au prioritate față de dispozițiile Termenilor și condițiilor.

1.4. Dispozițiile acestor Termeni și condiții sunt o parte integrantă a contractului de cumpărare. Contractul de cumpărare și Termenii și condițiile sunt redactate în limba română. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română.

1.5. Vânzătorul poate modifica sau completa textul Termenilor și condițiilor. Prin aceste prevederi nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

^În sus

2. Cont de utilizator

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorilor efectuate pe site-ul web, cumpărătorii pot accesa interfața de utilizator. Prin intermediul interfeței sale de utilizator cumpărătorul poate comanda produse (denumit în continuare "cont de utilizator"). Dacă interfața web a magazinului permite, cumpărătorul poate să comande produse fără înregistrare, direct din interfața web a magazinului.

2.2. La înregistrare pe pagina web și la plasarea comenzii de produse, cumpărătorul este obligat să indice corect și adevărat toate datele. Este obligat să actualizeze datele menționate în contul de utilizator la orice schimbare a acestora. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la plasarea comenzilor sunt considerate de către vânzător drept corecte.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat cu nume de utilizator și parolă. Cumpărătorul trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesarea contul său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator unor terțe persoane.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu folosește contul de utilizator mai mult de 12 luni sau dacă cumpărătorul încalcă obligațiile sale în baza contractului de cumpărare (inclusiv Termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul este informat că accesul la contul de utilizator este posibil să nu fie disponibil în mod continuu, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului vânzătorului, întreținerea componentelor hardware și software ale unor terțe părți.

^În sus

3. Încheierea contractului de cumpărare

3.1. Întreaga prezentare de produse pe interfața web a magazinului online are caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare pentru aceste produse. Dispozițiile §1732 alin.2 din Codul Civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre produse, inclusiv indicarea prețurilor produselor individuale și costurile de returnare a produselor, dacă aceste produse nu pot fi returnate prin traseul lor poștal obișnuit. Prețurile produselor sunt specificate inclusiv cu taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețul produselor rămâne valabil atâta timp cât acestea sunt afișate pe interfața web a magazinului online. Această dispoziție nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare cu condiții negociate individual.

3.3. Interfața web a magazinului include, de asemenea, informații privind costul ambalării și livrării produselor. Informațiile privind costurile aferente ambalării și livrării produselor afișate pe interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care produsele sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4. Pentru a comanda produsele, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului online. Formularul de comandă conține informații despre:

3.4.1. produsele comandate (cumpărătorul "plasează" produsele comandate în coșul electronic de cumpărături al interfeței web a magazinului),

3.4.2. modalitatea de plată și prețului de cumpărare al produselor, detalii privind metoda de livrare cerută pentru produsele comandate și

3.4.3. informații privind costurile asociate livrării produselor (numite împreună "comanda").

3.5. Înainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul are posibilitatea să verifice și să modifice datele pe care le-a menționat în comandă, inclusiv cumpărătorul are posibilitatea de a identifica și a corecta erorile care au apărut la introducerea datelor în comandă. Comanda se trimite de cumpărător la vânzător făcând clic pe butonul "Confirmare comandă". Datele specificate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul confirmă cumpărătorului, primirea comenzii prin e-mail la adresa cumpărătorului specificată în interfața cu utilizatorul sau în comandă (denumită în continuare "adresa electronică a cumpărătorului").

3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic), în funcție de natura comenzii (cantitatea de produse, prețul de achiziție, costurile de transport estimate).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător începe o dată cu trimiterea confirmării comenzii (acceptare), trimisă de vânzător cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloace de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de cumpărare. Cumpărătorul suportă costurile pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea unui contract de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) iar aceste costuri nu diferă de tarifele standard.

^În sus

4. Prețul produselor și condițiile de plată

4.1.Cumpărătorul poate plăti vânzătorului prețul produselor și orice costuri asociate livrării produselor în baza contractului de cumpărare, prin următoarele modalități:

 • în numerar la magazinul situat la adresa: Masarykova 1106, Zlín 763 02, Cehia
 • în numerar la plata ramburs în locul specificat în comandă;
 • fără numerar prin transfer în contul vânzătorului nr. RO79 BACX 0000 0017 1752 6000, deschis la Unicreditbank Romania (în continuare numai „contul vânzătorului“);
 • fără numerar prin intermediul sistemului de plăți Gopay.
 • plata online cu cardul;

4.2. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este de asemenea obligat să plătească vânzătorului costurile aferente ambalării și livrării produselor la prețul convenit. În cazul în care nu se specifică altfel, prin prețul de achiziție se înțeleg și costurile asociate livrării produselor.

4.3. Vânzătorul nu solicită cumpărătorului avans sau o altă plată similară. Prin aceasta nu sunt atinse prevederile articolului 4.6 din Termeni și condiții, referitoare la obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al produselor.

4.4. În cazul plății în numerar sau în numerar la livrare, prețul de cumpărare se achită la primirea produselor. În cazul unei plăți fără numerar, prețul de cumpărare se achită în termen de 14 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al produselor menționând simbolul variabil de plată. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită atunci când suma corespunzătoare este creditată în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, în cazul în care din partea cumpărătorul nu se primește o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să solicite plata întregului preț de cumpărare înainte ca produsele să fie expediate cumpărătorului. Dispozițiile § 2119 alin. 1 din Codul Civil nu se aplică.

4.7. Eventualele reduceri din prețul produselor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate reciproc.

4.8. În cazul în care se obișnuiește astfel în relațiile comerciale sau este prevăzut de reglementări legale, vânzătorul emite cumpărătorului un document fiscal - factură pentru plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor de TVA. Documentul fiscal - factura se emite de vânzător cumpărătorului după plata prețului produselor și se trimite în formă electronică la adresa de e-mail a cumpărătorului.

4.9 În conformitate cu Legea privind vânzările, vânzătorul are obligația de a emite o chitanță către cumpărător. În același timp, este obligat să înregistreze online venitul primit; în cazul unei defecțiuni tehnice, în cel mult 48 de ore.

^În sus

5. Retragere din contractul de cumpărare

5.1.Cumpărătorul este informat în conformitate cu prevederile § 1837 din Codul Civil, că nu este posibil, între altele, să se retragă din contractul de cumpărare pentru livrarea de produse care au fost personalizate la cererea cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, din contractul de cumpărare pentru livrarea de produse perisabile, sau produse care după livrare au fost amestecate ireversibil cu alte produse, de la contractul de cumpărare pentru livrarea de produse în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a desfăcut și din motive igienice nu pot fi returnate și din contractul de cumpărare pentru livrarea unei înregistrări de sunet sau imagine sau a unui program de calculator, dacă a fost desfăcut ambalajul original.

5.2. În afara cazurilor menționate la articolul 5.1 sau într-un alt caz în care nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu § 1829 alin. 1 din Codul Civil, în termen de 14 zile de la primirea produselor, unde în cazul în care, obiectul contractului constituie mai multe tipuri de produse sau livrarea mai multor părți, această perioadă începe să curgă de la data preluării ultimei livrări a produselor. Notificarea privind retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în propoziția anterioară. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza modelul furnizat de vânzător, care constituie o anexă la Termeni și condiții. Notificarea privind retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de cumpărător,printre altele la adresa sediului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@ovinshop.ro

5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Produsele trebuie returnate vânzătorului în termen de 14 (paisprezece) zile de la retragerea din contract către vânzător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, suportă costurile asociate cu returnarea produselor către vânzător, chiar dacă produsele nu pot fi returnate prin traseul poștal obișnuit.

5.4. În cazul retragerii din contractul de cumpărare, în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, vânzătorul va restitui mijloacele bănești primite de la cumpărător în termen de 14 (paisprezece) zile de la retragerea din contractul de cumpărare în același mod în care vânzătorul a acceptat aceste mijloace bănești de la cumpărător. Vânzătorul este, de asemenea, îndreptățit să returneze suma furnizată de cumpărător după returnarea produselor de către cumpărător în alt mod, cu condiția să accepte cumpărătorul acest lucru și dacă astfel nu se produc costuri suplimentare la cumpărător. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului fondurile primite înainte să primească produsele returnate de cumpărător, sau dovada faptului că produsele au fost expediate către vânzător.

5.5. Vânzătorul are dreptul de a compensa pagubele apărute la produse în mod unilateral în locul restituirii prețul de achiziție la cumpărător. 

5.6. În cazurile în care cumpărătorul în conformitate cu § 1829 alin. 1 din Codul Civil, are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și vânzătorul este îndreptățit în orice moment să se retragă din contractul de cumpărare până când cumpărătorul preia bunurile. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna prețul de cumpărare cumpărătorului fără întârziere nejustificată, prin transfer în contul cumpărătorului.

5.7. În cazul în care împreună cu produsele se furnizează un cadou, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou se pierde și cumpărătorul este obligat să returneze produsele împreună cu cadoul la vânzător.

Formularul de retragere din contractul de cumpărare - Reclamații, schimbarea produselor faceți clic : AICI

6. Transportul și livrarea produselor

6.1. În cazul în care modalitatea de transport este convenită la cererea specială a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat să livreze produsele în locul specificat de cumpărător în comandă, în conformitate cu contractul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să preia produsele la livrare.

6.3. Dacă, din motivele din partea cumpărătorului, este necesar să se livreze produsele în mod repetat sau într-un alt mod decât cel indicat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a produselor, respectiv. costurile asociate cu altă metodă de livrare.

6.4. La preluarea produselor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului produselor și, în cazul unor defecte, să notifice transportatorul fără întârzieri nejustificate. În cazul deteriorării ambalajului care indică accesul neautorizat în colet, cumpărătorul nu este obligat să preia coletul de la transportator.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în privința transportului de produse pot fi reglementate de termenii de livrare speciali ai vânzătorului atunci când sunt emise de vânzător.

 ^În sus

7. Răspunderea pentru defecte

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la răspunderea pentru defecte sunt reglementate de prevederile legale aplicabile în general (în special dispozițiile § 1914 până la 1925, § 2099 până la 2117 și § 2161 până la 2174 din Codul Civil și Legea nr. 634/1992 M. O. privind protecția consumatorului, cu modificările și completările ulterioare.

7.2. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător pentru ca produsele să nu aibă defecte. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat produsele:

7.2.1. produsele au caracteristici pe care părțile le-au negociat și, în absența unui acord, posedă caracteristicile pe care le-a descris vânzătorul sau producătorul sau pe care cumpărătorul le așteaptă cu privire la natura produselor și pe baza publicității pe care o realizează,

7.2.2. produsele sunt adecvate scopului pe care vânzătorul îl indică sau pentru care produsele de acest tip sunt utilizate în mod normal,

7.2.3. produsele corespund calității sau designului eșantionului sau originalului, în cazul în care calitatea sau designul au fost determinate pe baza eșantionului convenit sau originalului,

7.2.4. produsele sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și

7.2.5. produsele respectă cerințele reglementărilor legale.

7.3. Prevederile articolului 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică produselor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit preț ulmai mic, pentru uzura produselor datorită utilizării lor obișnuite, pentru produsele folosite, pentru deteriorări corespunzătoare gradului de utilizare, pentru defectele pe care le-au avut produsele la preluare de către cumpărător sau dacă rezultă din natura produselor.

7.4. Dacă apare un defect în termen de șase luni de la preluare, produsele sunt considerate defecte deja în momentul preluării. Cumpărătorul este îndreptățit să revendice dreptul din răspunderea pentru defecte care apar la produse în termen de douăzeci și patru de luni de la preluare.

7.5. Drepturile din răspunderea pentru defecte sunt revendicate de către cumpărător la magazinul vânzătorului, în cazul în care acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește sortimentul de produse vândute, eventual chiar la sediul social sau la sediul firmei.

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate în procedura de reclamații a vânzătorului.

^În sus

8. Alte drepturi și obligații ale părților contractante

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor prin plata integrală a prețului de achiziție al produselor

8.2. Vânzătorul, în relația cu cumpărătorul, nu este limitat de nici un cod de conduită în sensul dispozițiilor §1826 alin. 1 lit. e) Codul Civil.

8.3 Plângerile consumatorilor către vânzător se expediază la adresă electronică info@ovinshop.ro. Informațiile despre soluționarea plângerilor se vor expedia de către vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.
Platforma online de soluționare a litigiilor -  http://ec.europa.eu/consumers/odr  poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător pe baza contractului de vânzare.

8.4. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum este de competența Inspecției Comerciale a Cehiei, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adresa de internet: http://www.coi.cz.

8.5. Vânzătorul este autorizat să vândă produsele pe baza unei licențe de comerț. Verificarea licențelor de comerț se efectuează de către Oficiul pentru eliberarea licențelor de comerț, în limitele competenței sale. Supravegherea domeniului protecției datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspecția Comercială a Republicii Cehe exercită, printre altele, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992 M.O., privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare.

8.6. Prin aceasta cumpărătorul își asumă riscul de schimbare a circumstanțelor în conformitate cu § 1765 alin. 2 din Codul Civil.

8.7 Centrul European al Consumatorilor din Republica Cehă, cu sediul social in Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adresa electronică: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European directiva 21 (UE) nr. 2006/2004 și Directiva 2009/22 / UE (cu privire la rezolvarea disputelor  on-line)

^În sus

9. Protecția datelor personale și trimiterea mesajelor comerciale

9,1 Vânzătorul are obligația de a informa cumpărătorul în sensul art.13 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal) (mai departe GDPR)
 În scopul îndeplinirii contractului de cumpărare, și al negocierii acestui contract și al îndeplinirii obligațiilor publice ale vânzătorului, vânzătorul le îndeplinește  printr-un document special.

^În sus

10. Trimiterea mesajelor comerciale și stocarea de cookies

10.1. Cumpărătorul este de acord cu primirea informațiilor referitoare la produse, servicii sau activitatea vânzătorului pe adresa electronică a cumpărătorului și este, de asemenea, de acord trimiterea mesajelor comerciale de către vânzător pe adresa electronică a cumpărătorului.
Cumpărătorul este de acord să primească informații referitoare la bunurile, serviciile sau afacerea vânzătorului la adresa sa  electronică a  și este, de asemenea, de acord să primească anunțurile de vânzare pe adresa electronică a cumpărătorului. Obligația de informare față de cumpărător, în sensul articolului 13 din GDPR, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopuri comerciale, este îndeplinită de către vânzător printr-un document special.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. În cazul în care achiziționarea de pe site este posibilă și obligațiile vânzătorului în baza contractului de cumpărare sunt îndeplinite fără stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate să-și retragă consimțământul în conformitate cu propoziția anterioară în orice moment.

10.3 Satisfacția cumpărătorului față de  achiziție, se va analiza prin intermediul chestionarelor noastre din e-mail în cadrul programului Părerile cumpărătorilor, în care este implicat magazinul nostru electronic. Vă trimitem de fiecare dată când cumpărați, dacă nu refuzați să trimiteți comunicările noastre comerciale sau dacă nu retrageți acordul dat anterior  în conformitate cu art.7 aliniat (3)  Legea nr.480/2004. Folosim instrumentele de analiza de la operatorul Heureka.cz; pentru  chestionarea, pentru evaluarea feedbackul de la dvs. și pentru a analiza poziția noastră pe piață, acestuia ii putem oferi informații despre bunurile achiziționate și adresa dvs. de e-mail.

^În sus

11. Livrarea

11.1. Se pot livra pe adresa electronică a cumpărătorului.

^ Nahoru

12. Dispoziții finale

12.1 Dacă relaţia bazată pe contractul de cumpărare conţine elemente internaţionale (străine), atunci părţile convin ca acest contract să se conducă după legile din Cehia. Prin aceasta nu sunt afectate drepturile consumatorului, rezultate din prevederile legale generale  în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1 Regulamentul Parlamentul și Regulamentul (CE) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

2.2. Dacă o prevedere a Termenilor și condițiilor este fără valabilitate sau fără efect sau dacă devine astfel, în loc de dispoziția nevalabilă, va fi introdusă o dispoziție a cărei sens este cel mai aproape posibil de dispoziția nevalabilă. Dacă o dispoziție este nevalabilă și fără efect acesta nu aduce atingere valabilității celorlalte dispoziții.

12.3. Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

12.4. Modelul de formular de retragere din contract este anexă la Termeni și condiții.

12.5. Datele de contact ale vânzătorului: Adresa poștei electronice info@ovinshop.ro, telefon +40 31 2297713


 
 Zlín 1.6.2019
Administratorul societății Czech Wool company s.r.o.
Aveți întrebări? Scrieți-ne la
info@ovinshop.ro

Variante de culori

Alegeti mărimea