Aveți întrebări? Scrieți-ne la
info@ovinshop.ro

Coș(0)

Închide

În coș nu aveți articole

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing

Sunt de acord că compania Czech Wool Company s.r.o.cu sediul: Zahradní 1297, Malenovice, 763 02 Zlín, CIF 03922391 (în continuare „mandatar“), astfel cum sunt definite în Regulamentul Parlamentului European și 2016/679 procesul Consiliului UE următoarele date personale:

 • Numele și prenumele,
 • e-mail (în continuare doar „datele cu caracter personal“)

1. Datele de mai sus vor fi prelucrate de către Administrator în scopuri de marketing, în special prin distribuirea newsletter-ului ale Administratorului către persoana, care acordă consimțământul. Acest consimțământ este dat timp de 3-5 ani. Persoana care acordă acest consimțământ recunoaște, că administratorul va procesa datele personale de mai sus pe durata consimțământului.

2. Datele personale vor fi prelucrate numai de Administrator sau de persoana cu care Administratorul are un contract de procesare încheiat corect.

3. Acordul dvs. poate fi retras în orice moment, de exemplu prin trimiterea unui e-mail sau a unei scrisori la datele de contact ale companiei: Zahradní 1297, Malenovice, 763 02 Zlín, info@ovinshop.ro

4. Societatea Czech Wool Company s.r.o. își informează clienții că au dreptul:

 1. să obțină de la Administrator o confirmare a prelucrării a datelor personale referitoare la acestea, dacă sunt sau nu sunt prelucrate, și dacă sunt, au dreptul de a accesa aceste date cu caracter personal și următoarele informații: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză, destinatarul sau categoria destinatarilor, în special destinatarii din țările terțe sau organizațiile internaționale, perioada planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade, existența dreptului de a solicita o corecție de la operator, sau ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau limitarea prelucrării acestora sau obiecțiunea față de o astfel de prelucrare, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
 2. ca Administratorul să corecteze cu promptitudine datele personale inexacte referitoare la acestea. Având în vedere scopurile procesării, aceștia au dreptul să completeze datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 3. Aministratorul va șterge cu promptitudine datele personale care îi privesc, iar Administratorul are datoria de a șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate în cazul în care este dat de unul dintre următoarele motive: datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod, clientul retrage consimțământul și nu există nici un alt titlu legal pentru stocare a datelor cu caracter personal, prelucrare a datelor cu caracter personal a fost în mod ilegal, Datele cu caracter personal trebuie să fie eliminate pentru a se conforma obligațiilor legale în temeiul dreptului Uniunii Europene sau statului membru căreia legi se referă la administrator.
 4. Administratorul să limitează prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care neagă exactitatea lor pentru verificarea acestui fapt de către administrator, prelucrarea este ilegală și administratorul este rugat în loc să le ștergeargă, doar prelucrarea lor limitată, datele nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar nevoia este de a determina, exercitarea sau apărarea revendicări legale.
 5. ca Administratorul, la cererea acestora, să transmită datele personale unui alt Administrator desemnat de aceștia.
 6. obiectează la prelucrarea datelor mele personale cu Administratorul.
 7. în cazul în care există îndoieli cu privire la prelucrarea de către Administrator a datelor lor personale, în sensul reglementărilor legale menționate, pentru a contacta atât Administratorul, cât și Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu scopul înregistrării

Sunt de acord că compania Czech Wool Company s.r.o. cu sediul: Zahradní 1297, Malenovice, 763 02 Zlín, CIF 03922391 (în continuare „mandatar“), astfel cum sunt definite în Regulamentul Parlamentului European și 2016/679 procesul Consiliului UE următoarele date personale:

 • Numele și prenumele,
 • adresa,
 • numărul de telefon,
 • e-mail,
 • în cazul persoanelor juridice și NID CIF (în continuare „datele cu caracter personal“)

1. Datele de mai sus vor fi prelucrate de către Administrator în scopuri de marketing, în special prin distribuirea newsletter-ului ale Administratorului către persoana, care acordă consimțământul. Acest consimțământ este dat timp de 3-5 ani. Persoana care acordă acest consimțământ recunoaște, că administratorul va procesa datele personale de mai sus pe durata consimțământului.

2. Datele personale vor fi prelucrate numai de Administrator sau de persoana cu care Administratorul are un contract de procesare încheiat corect.

3. Acordul dvs. poate fi retras în orice moment, de exemplu prin trimiterea unui e-mail sau a unei scrisori la datele de contact ale companiei: Zahradní 1297, Malenovice, 763 02 Zlín, info@ovinshop.ro

4. Societatea Czech Wool Company s.r.o. își informează clienții că au dreptul:

 1. să obțină de la Administrator o confirmare a prelucrării a datelor personale referitoare la acestea, dacă sunt sau nu sunt prelucrate, și dacă sunt, au dreptul de a accesa aceste date cu caracter personal și următoarele informații: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză, destinatarul sau categoria destinatarilor, în special destinatarii din țările terțe sau organizațiile internaționale, perioada planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade, existența dreptului de a solicita o corecție de la operator, sau ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau limitarea prelucrării acestora sau obiecțiunea față de o astfel de prelucrare, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
 2. ca Administratorul să corecteze cu promptitudine datele personale inexacte referitoare la acestea. Având în vedere scopurile procesării, aceștia au dreptul să completeze datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 3. Aministratorul va șterge cu promptitudine datele personale care îi privesc, iar Administratorul are datoria de a șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate în cazul în care este dat de unul dintre următoarele motive: datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod, clientul retrage consimțământul și nu există nici un alt titlu legal pentru stocare a datelor cu caracter personal, prelucrare a datelor cu caracter personal a fost în mod ilegal, Datele cu caracter personal trebuie să fie eliminate pentru a se conforma obligațiilor legale în temeiul dreptului Uniunii Europene sau statului membru căreia legi se referă la administrator.
 4. Administratorul să limitează prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care neagă exactitatea lor pentru verificarea acestui fapt de către administrator, prelucrarea este ilegală și administratorul este rugat în loc să le ștergeargă, doar prelucrarea lor limitată, datele nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar nevoia este de a determina, exercitarea sau apărarea revendicări legale.
 5. ca Administratorul, la cererea acestora, să transmită datele personale unui alt Administrator desemnat de aceștia.
 6. obiectează la prelucrarea datelor mele personale cu Administratorul.
 7. în cazul în care există îndoieli cu privire la prelucrarea de către Administrator a datelor lor personale, în sensul reglementărilor legale menționate, pentru a contacta atât Administratorul, cât și Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Aveți întrebări? Scrieți-ne la
info@ovinshop.ro

Variante de culori

Alegeti mărimea